Home

Mik medie och informationskunnighet

Medie- och informationskunnighet - Wikipedi

Medie- och informationskunnighet (förkortning MIK) är ett samlingsbegrepp för de kompetenser som gör att människor kan hantera, värdera och analysera det informationsflöde som förekommer via olika medietyper. [1]MIK handlar om att: [2] förstå mediers roll i samhället; kunna finna, analysera och kritiskt värdera informatio Program och serier från UR som lär dig mik, medie- och informationskunnighet MIK Sverige Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att genom samverkan mellan olika aktörer utveckla kunskap och effektivisera arbetet inom området och därigenom stärka MIK (medie- och informationskunnighet) hos alla i Sverige Medie- och informationskunnighet - utbildningspaket med klassrumsövningar Nytt lärarmaterial: MIK för mig - lättläst. MIK för mig är ett fylligt utbildningspaket i flera steg och är till för att både elever och lärare ska få möjlighet att diskutera och reflektera kring det nya medielandskapet och hur det påverkar oss

MIK. Medie-och informationskunnighet. Digital kompetens. Källkritik Mediekunnighet Informationsgranskning. MIK-guide. Så stöttar vi med kunskap om MIK. I en värld präglad av information måste alla barn under sin skolgång få rätt förutsättningar att både inhämta och kritiskt granska information och budskap Medie- och informationskunnighet (MIK) är tveklöst en nyckelkunskap i dagens samhälle - om det råder stor samstämmighet bland berörda aktörer. Men hur ett arbete rörande MIK ska kunna organiseras i Sverige för att nå reella resultat har diskuterats i flera år utan att ett samlat uttryck från politiken har kommit till stånd Begreppet medie- och informationskunnighet (MIK) används allt flitigare. Även om Unesco definierade samlingsbegreppet så sent som 2011 har biblioteken sedan länge uppmärksammat dess innehåll. I denna skrift visar Svensk biblioteksförening på forskningens relation till MIK-begreppet Föreläsning: Medie- och informationskunnighet, MIK Hur påverkar digitaliseringen våra sätt att kommunicera? MIK handlar om hur man berättar i rörlig bild, med karaktärer, dramaturgi, musik och klippning; det handlar om bildens makt och propaganda, vad som gör en nyhet, representation, medieägande och upphovsrätt

Medie- och informationskunnighet handlar bland annat om att kunna hitta, analysera och kritiskt värdera information och att själv kunna producera - inte bara konsumera - innehåll i olika medier. Vill du lära dig mer och ha koll på detta område finns det nu en ny sajt att följa och fördjupa sig i - MIK-rummet - skapad av Statens. Medie- och informationskunnighet (MIK) i Sverige 2018 - insatser och aktörer 85 Martina Wagner 5.1 Inledning 89 5.2 MIK i nationell politik 90 5.3 MIK i myndigheter och övriga statliga organ 92 5.4 MIK på regional och lokal nivå 96 5.5 En övergripande struktur för MIK 9

MIK Program som lär dig medie- och informationskunnighet

 1. Därmed bidrar medie- och informationskunnighet till ökad förståelse för mediernas roll, och således höjs kvalitén, vilket bidrar till en fri och oberoende media. Unesco betonar särskilt skolans roll i arbetet med att stärka medie- och informationskunnigheten; mediekunniga lärare utbildar mediekunniga elever som i sin tur skapar mediekunniga samhällen
 2. Medie- och informationskunnighet. Vår världsbild formas till stor del genom medier. Från det att vi vaknar tills dess att vi somnar omges vi av information och budskap i form av text, ljud och bild - ansikte mot ansikte, i mobilen, på nätet, tv och radio och i tidningen
 3. Nu har du landat på hemsidan till kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet. Eller kort och gott Det demokratiska samtalet. Denna hemsida är inte längre aktiv, men här kan du hitta delar av det material som kommittén tog fram samlat

MIK för mig. MIK står för Medie- och informationskunnighet och innebär i korthet källkritik anpassad för vårt förändrade medielandskap. På sidan finns färdiga lektionspaket om olika ämnen till exempel vinklade budskap, fake news, kränkningar och anonymitet på nätet, demokrati och så vidare Medie- och informationskunnighet. Behovet av medie- och informationskunnighet (MIK) i skolan är stort. Medielandskapet, våra medievanor och hur vi använder olika informationskällor i skolan har förändrats snabbt. Här samlar AV-Media information och rörligt material om MIK som kan användas av dig som lärare Regeringen har i dag beslutat om kommittédirektiv till en nationell satsning på medie- och informationskunnighet (MIK). Uppdraget innebär att arbeta med insatser som ökar människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat Att vara medie- och informationskunnig är den nya allmänbildningen. Under temanamnet Medievetenhet blir Medie- och informationskunnighet (MIK) ett tema på 2019 års Bokmässa. Temat sätter ljus på de kompetenser som behövs för att förstå mediers roll i samhället och aktivt delta och navigera i det nya informationslandskapet Oct 16, 2015 - Explore Hallenskolans bibliotek's board MIK - medie- och informationskunnighet on Pinterest. See more ideas about Learn swedish, Swedish language, Information literacy

MIK Sverige - Statens medierå

I AV-Medias mediekatalog finns flera program, serier och filmer som kan användas för att öka kunskapen om MIK eller som utgångspunkt för diskussioner. Här tipsar vi om mediefiler inom MIK-ämnet för olika stadier: Lågstadiet - Upphovsrätt, källkritik, programmering och reklam Västra Götalandsregionen har under många år arbetat med medie- och informationskunnighet (MIK) och gör en storsatsning på MIK-frågor under 2019. MIK-frågan är inte ny och särskilt bibliotek och sko.. Nu är studiematerialet som vi har varit med och producerat, klart att använda på ABF! Detta är en distanskurs i medie- och informationskunnighet, MIK, som består av tre 20-minutersfilmer med tillhörande handledningar MIK - Medie- och informationskunnighet. På biblioteket har vi ett uppdrag och ett särskilt ansvar att stärka elevernas medie- och informationskunnighet (MIK). MIK är ett samlingsbegrepp som bland annat innebär: att förstå mediers roll i samhället och hur de påverkar oss (mediekompetens Medie & informationskunnighet - MIK - handlar om att: • förstå mediers roll i samhälle • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier Barn och unga tillbringar en stor del av sin tid med olika medier. De skaffar sig strategier geno

MIK - Medie- och InformationsKunnighet. Ur Lgr-11: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga Det handlar om medie- och informationskunnighet (MIK). När Unesco 2011 presenterade ett genomarbetat ramverk för lärare och lärarutbild-ningar, Media and Information Literacy Curriculum for Teachers, väcktes tanken att utarbeta en svensk version i syfte att stärka kunskapen om medier och informatio Älvstrandens bibliotek är ett MIK-bibliotek. MIK står för medie- och informationskunnighet och handlar om att förstå mediers roll i samhället, om att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information samt om att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier

Medie- och informationskunnighet - utbildningspaket med

Medie- och informationskunnighet (MIK) Vi erbjuder kompetensutveckling och inspiration kring hur ni kan utveckla arbetet med medie- och informationskunnighet (MIK) i förskola-skola. Vi är här och nu i en omvärld där digitaliseringen expanderar, tekniker moderniseras, virtuella världar växer och sammanlänkar eller utmanar de fysiska lärmiljöerna Sedan 2019 har Statens Mediaråd fått i uppdrag av regeringen att höja hela befolkningens medie- och informationskunnighet, insatsen är en del av regeringens demokratistrategi och i uppdraget ingår att bygga upp ett nätverk för aktörer som arbetar med MIK-frågor, skapa en plattform för att kunna sprida kunskap och information samt att ytterligare kartlägga utvecklingen inom MIK-området

MIK - Medie- och Informationskunnighet Dozjd - kampen för det fria ordet Dozjd är den största oberoende tv-kanalen i Ryssland och följs av 10 miljoner människor. Den vågar rapportera om ämnen och händelser som den regimvänliga pressen inte gör. 2017, 13 år, 50 min Yttrandefrihet - undersöks av Platengymnasie Medie- och informationskunnighet - vad är det? Syftet med MIK-rummet är att stärka vuxna i barns och ungas närhet, så att de i sin tur kan bidra till att bygga upp barns medie- och informationskunnighet, MIK. Huvudämnen att arbeta med. Mediers roll i samhället; Finna, analysera och kritiskt värdera information; Kommunicera och skap MIK - Medie och informationskunnighet MIK - eller Media and Information Literacy (MIL) är ett koncept lanserat av UNESCO och ett demokratifrämjande handlingsprogram särskilt riktat mot skolor och utbildningsinstitut världen över som handlar om att alla skall

MIK Medie- och informationskunnighet Mediapoolen Västra

Om begreppet MIK Statens medieråd tillsammans med Svensk biblioteksförening och UR har varit drivande i att etablera MIK (Medie- och informationskunnighet) som begrepp. Det är en översättning från engelskans MIL (Media and Information Literacy) och lyfts fram som ett samlingsbegrepp för en rad olika kunnigheter Lärarstiftelsen har tilldelat professor emerita Ingrid Carlgren och professor Pernilla Nilsson 2020 års Högre särskilda stipendium. Stipendiebeloppet är på 20 000 kr vardera. De får det för framgångsrika insatser inom forskning och utredning inom det pedagogiska området Medie- & informationskunnighet (MIK) Medie- och informationskunnighet handlar om att förstå mediers roll i samhället. Där ingår att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information, och att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier Medie- och informationskunnighet (MIK) förskola. Källkritik förskolan. Lär dig mer om sociala medier och spel förskolan. Sök- och källkritik förskolan. Hittade du det du sökte? Ja Nej. Tack. Hur kan vi förbättra innehållet? Skicka. Hjälp att komma vidare Nätverket MIK Sverige kommer under uppbyggnadsåret 2020 bjuda in aktörer som är verksamma inom området. Under uppbyggnadsåret leds nätverket av en temporär styrgrupp som, utöver Statens medieråd, består av tre viktiga statliga aktörer inom medie- och informationskunnighet; Kungliga biblioteket, Myndigheten för press, radio och tv samt Svenska Filminstitutet

Medie- och informationskunnighet (MIK) i den digitala

Ulrika Engström | Internetdagarna

Välkommen till MIK-konferens, en dag för Medie- och Informationskunnighet Medie- och informationskunnighet (förkortning MIK) är ett samlingsbegrepp för de kompetenser som gör att människor kan hantera, värdera och analysera det informationsflöde som förekommer via olika medietyper. [1 Diskussionerna om hur medie- och informationskunnighet (MIK) kan stärkas och utvecklas i Sverige har pågått i flera år. Det är en viktig fråga, då ett demokratiskt samhälle bygger på välinformerade, engagerade, delaktiga och kritiska medborgare MIK står för medie- och informationskunnighet, men vad betyder det? Framför allt handlar det om att förstå den roll olika medier har i dagens samhälle, att kunna söka information och kritiskt granska den samt att själv kunna delta i sociala medier MIK - Medie- och informationskunnighet Detta är ett av våra viktigaste uppdrag, enligt såväl forskning som läroplan. Skolbiblioteket ska enligt läroplanen användas som en integrerad del i undervisningen och ska jobba med elevernas digitala kompetens och språkutveckling

MIK - Medie- och informationskunnighet. MIK-eko: klicka för att se en större bild. Om begreppet MIK är en svensk översättning av begreppet Media- and Information Literacy. Begreppet samlar en rad andra under samma paraply, t ex IKT, mediekompetens, informationskompetens, mediekunnighet och digital kompetens Denna skrift innehåller en kunskapsöversikt rörande medie- och informationskunnighet. Här redovisas resultatet av det uppdrag Nordicom fick av regeringen i budgetpropositionen för 2018. Den kartläggning av insatser för stärkt medie- och informationskunnighet (MIK), som genomfördes hösten 2017 av Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd, skulle vara utgårspunkt för. MIK för mig är en digital utbildning i medie- och informationskunnighet. Det är Statens medieråd som ligger bakom utbildningen för att främja en medveten medieanvändning. Utbildningen finns i tre versioner: En för elever (Högstadium och gymnasiet), en för lärare och bibliotekarier samt en för folkbibliotekarier Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Medie- och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern: En demokratifråga -Kartläggning, analys, reflektioner. Carlsson, Ulla . Nordic Council of Ministers, NORDICOM. JMG- Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. Number of Authors: 3

MIK för mig. Statens medieråd. Internet i skolan [Animated whiteboard film] Infobank: kort förklaring om tex kik, youtube, pinterest. 5-8-åringars. . label . MIK - Medie- och Informationskunnighet > Ojabyskolbibliotek. Introfilm - MIK på 2 minuter Satsning på medie- och informationskunnighet 2019 Digitalisering, teknisk utveckling, nya medieformer och informationsförmedlare ställer nya krav på oss som invånare, inte minst för att kunna nyttja rättigheter som fri åsiktsbildning och yttrandefrihet Inlägg om Medie- och informationskunnighet (MIK) skrivna av annalars. Var på en superintressant konferens i Malmö tidigare i höst på St Gertrud med skolbibliotekarier från grundskola och gymnasium, rektorer, IT-pedagoger och skolbibliotekspersonal Rapporter - Översikt MIK Underlag beställda av kommittén Kartläggning MIK material och metoder - Mathias Cederholm, Alle Fonti Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet. Dir. 2018:88. Om utredningen hos Regeringskansliet.

Medie- och informationskunnighet - en forskningsantologi

Medie- och informationskunnighet, MIK. Sign in to like videos, comment, and subscribe På torsdag, den 24 september, är det den MIK-dagen (MIK står för medie- och informationskunnighet). Årets MIK-dag blir digital och genomförs som ett webbinarium. Alla som är intresserade av frågor som rör medie- och informationskunnighet är välkomna att vara med Ikväll är Medie- och informationskunnighet i den digitala eran temat för kvällens Pedagogisk café. Då berättar bland annat Sofia Malmberg från Adolf Fredriks musikklasser om inspirerande projekt med utgångspunkt i skolbiblioteket och MIK. Linda Spolén pratar om finesserna kring bildsök i Google När jag nuförtiden inleder diskussioner om MIK - media och informationskunnighet så startar jag med bilden ovanoch så väntar jag på reaktionerna. Det brukar ta ett par sekunder innan det landar, så vana har vi blivit vid citaten som snurrar runt på Facebook och bloggar att vi har svårt att värja oss och stanna upp och fråga oss om de stämmer och faktagranska dem GR Lärmiljö erbjuder workshop utifrån fantasi och kreativitet där vi tillsammans utforskar Medie- och informationskunnighet (MIK) och mediernas roll i samhället, både barnets omvärld, men också närmiljön. Utbildningstillfället kan även ge inspiration till hur MIK kan genomsyra hela förskolans verksamhet

Föreläsning: Medie- och informationskunnighet, MIK

MIK - Vad är det? Skolbiblioteksblogge

> Kattabib > MIK (Medie- och informationskunnighet) Fyra satt att lasa tidningen. Media Smart - Utbildar morgondagens smartaste konsumenter! Bokhjulet - Hjulsbroskolans skolbiblioteksblogg: Källspanarna - källkritik i 7 lektioner. Allt du behöver veta om källkritik på nätet MIK - Medie och informationskunnighet. Archive; RSS; Sugata Mitra: Build a School in the Cloud. fantastiskt tal om framtidens skola! 7 years ago Permalink; Share. Short URL. Twitter Facebook Pinterest Google+. The Bechdel Test for Women in Movies (by. Medie- och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern en demokratifråga : kartläggning, analys, reflektioner av Ulla Carlsson ( Bok ) 2018, Svenska, För vuxn

Hållbara utveckling av medie- och informationskunnighetMedie- och informationskunnighet skyddar unga på nätet

Video:

Digibib nätverksträff 28maj 2014

Medie- och Informationskunnighet « Svenska Unescoråde

MIK 2018-11-19 Medie- och informationskunnighet = kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang Medie- och informationskunnighet i den digitala tidsåldern -en demokratifråga / Nordicom, red Ulla Carlsson Renee Hobbs Unesco'sMIK-ekolog Utmaningar och möjligheter : biblioteks- och informationsvetenskapliga bidrag till medie- och informationskunnighet (MIK). / Rivano Eckerdal, Johanna; Sundin, Olof. Medie- och informationskunnighet i Norden : en nyckel till demokrati och yttrandefrihet : rapport från Nordiskt expertmöte i Stockholm den 2 oktober 2013. ed. / Ulla Carlsson Unesco har tagit initiativ till att alla, särskilt barn och unga i skolan, ska ges förutsättningar att utveckla medie- och informationskunnighet (MIK) Deltagarnas egna erfarenheter och problemställningar kring medie- och informationskunnighet kommer att forma en stor del av kursens innehåll. Didaktiska exempel på hur medier kan användas i lärandesituationer i skolan kommer att vara ett genomgående tema i kursen. Kontakt

På skolorna och på biblioteken talar man om det och även i media och hos myndigheter är det en uppmärksammad fråga - MIK. Sedan förra året ger Högskolan i Borås en MIK-kurs med fokus på skola och bibliotek. Kursen heter Medie- och informationskunnighet i skolan, och är den enda av sitt slag i landet MIK, Medie- och informationskunnighet på UR Här hittar du program so... m hjälper dig att navigera i flödet av nyheter, reklam och information. Allt för att du ska kunna genomskåda budskapet och enklare kunna skilja på sant och falskt när du tar del av det som sägs och syns på nätet, i sociala medier, tidningar, i radio och tv

Video: Medie- och informationskunnighet - Pedagog Gävl

Lilla Sparvel - Ekerö BibliotekSmyckesverkstad med Närgiz - Ekerö BibliotekHur grymt som helst - Ekerö BibliotekPedagog Göteborg - Pedagog Göteborg är en redaktionell
 • Högskoleprovet läkarprogrammet.
 • Psykiskt sjuk förälder.
 • Uniqlo sweden shipping.
 • Dagens rätt kalmar.
 • Welcher arzt schreibt schnell krank frankfurt.
 • Pcb drog.
 • Megacolon kanin.
 • Denver act 8030w recension.
 • Utöstuga.
 • Grodor parning.
 • Yasminelle pris.
 • Poroshenko.
 • Köpa blixtlås.
 • Thule excellent hästtransport.
 • Veterinär stockholm.
 • Feste heute heilbronn.
 • The wire london.
 • Paries membranaceus.
 • Språkresa usa kostnad.
 • Natriumjon formel.
 • Glenn frey deacon frey.
 • Cream cheese frosting utan smör.
 • Linsen försvann i ögat.
 • Carmine where does it come from.
 • Ar leap.
 • Webdoc online.
 • Denver act 8030w recension.
 • Kan inte stänga ögat.
 • Kryssbildernas gemensamma nämnare.
 • Brezel rezept vegan.
 • Vad är surf.
 • Dampfmaschine steckbrief.
 • Lodenrockar.
 • Granada spanien väder.
 • Lauren graham 2018.
 • Weather hoi an.
 • Hermione trollstav.
 • Mullsjö simhall öppettider.
 • New bone china landscape.
 • Gratis e cigarette.
 • Godzilla vs kong.