Home

Vad är en källa wikipedia

Det är viktigare att ange källor på Wikipedia än hur de anges.. Källhänvisningar bör alltid anges i slutet av artikeln, i regel under en rubrik Källor, Källhänvisningar eller Referenser.Ibland kan även underrubriker som Noter användas, men underrubriker är ofta inte nödvändiga. Däremot bör aldrig rubriken Litteratur användas, eftersom denna används för material under. Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och. Wikipedia bygger på källor. Åsikter och påståenden är inte sanning utan allt ska ha en trovärdig, utomstående källa. Tumregeln lyder: Lita inte på informationen om det inte finns några. är därför intressant att se om det finns någon gemensam syn på hur lärare behandlar källor som är kopplade till Wikipedia. För att få svar på detta måste man först veta hur lärare förhåller sig till vad som är en godtagbar källa. Syftet med denna studie är att ta reda på: 1

Wikipedia:Källhänvisningar - Wikipedia

 1. Följande lista med olika typer av källor är ordnad från vad som typiskt brukar vara hög till låg trovärdighet. Den är främst tänkt att vara ett stöd i valet mellan flera alternativa källor, och en utgångspunkt för diskussionen om olika artiklar. I allmänhet bör en aktuell källa som är så högt upp som möjligt på listan väljas
 2. Tyvärr är det fortfarande tillräckligt många som tycker att Wikipedia inte är en nog bra källa för att man inte ska ange Wikipedia bland källorna. Jag kan förstå ifall man inte vill använda Wikipedia, men att använda Wikipedia och sedan inte ange det, är inte bara oärligt - det försvårar också grymt mycket för den som vill ta reda på var uppgifterna kom ifrån
 3. Vad är en källa 1. Vad är en källa? .ställen där du hämtar information ifrån 2. Olika typer av källor: Tryckta - böcker, artiklar, uppsatser Digitala - hemsidor, nättidningar Muntliga - föreläsningar, intervjuer Materiella - föremål (fysiskt bevis) Bildbaserade - bilder, filme

Wikipedia (svenskt uttal: [vɪkɪ'peːdɪa]) är en wiki och en mångspråkig webbaserad encyklopedi.Den har i huvudsak fritt och öppet innehåll som utvecklas av sina användare, ofta benämnda wikipedianer. [2] Den består till stor del av referat av källor skrivna av experter. Wikipedia lanserades den 15 januari 2001 av Jimmy Wales och Larry Sanger, ursprungligen i en engelskspråkig. Ljuset alstras genom en glödande tråd, som är gjord av kol. Denna typ av glödlampa var den första, men har numera nästan helt ersatts av volframlampa, som ger ett starkare ljus. Koltrådlampor används numera nästan enbart för dekorativa ändamål, där det inte är ljusstyrkan som är det viktiga, utan den varma rödgula färgen på ljuset Wikipedia blir allt oftare en utgångspunkt i min research även om jag inte anger den som källa. Man har ofta länkat till huvudsidor bakom uppgifterna. Från dem kan jag göra research

Foliehatt på: Vad är Coopers test

Källkritik - Wikipedia

Kan man lita på Wikipedia? Vetamix svenska

En novell är en kort prosaberättelse.Ordet kommer från italienskans novella, som betyder nyhet.Det engelska ordet novel motsvaras på svenska av roman, medan novell på engelska heter short story (kort berättelse). En novellsamling är oftast en tryckt bok som innehåller flera noveller skrivna av samma författare.En samling av olika författares noveller kallas antologi Wikipedia är en bra källa. 2 mars, 2010. Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna. Tveksam till att använda Wikipedia i jobbet? Tänk om. Rätt använd är Wikipedia en journalistisk guldgruva. För en journalist är den stora nyttan med Wikipedia inte att man snabbt får svar på. Paul-Michel Foucault, född 15 oktober 1926 i Poitiers, död 25 juni 1984 i Paris, var en fransk filosof och idéhistoriker, med särskild inriktning på psykologi och sociologi.Han var även verksam som politisk aktivist. Foucault räknas som en av 1900-talets mera inflytelserika tänkare. Med sin kritik av samhälleliga institutioner och maktutövning har han förändrat många vetenskaper. är wikipedia en trovärdig källa för ett arbete ? kan man använda det till ett större arbete? Gäller det känd fakta, som att Stockholm är Sveriges huvudstad, att vår kung är vår statschef, att JAS 39 även kallas Gripen osv. duger Wikipedia gott

att en kollektiv källa som Wikipedia anses ha mindre tillförlitligt och lägre trovärdig än Man bör fundera på om det finns en anledning att tro att källan inte är äkta. Detta kan gälla såväl förfalskade bilder, som kapade webbplatser. Det ger möjlighet att både se vad elevern Att hitta helt objektiva källor är inte lätt eftersom de flesta källor är präglade av sin upphovsperson och sin samtid och av de förhållanden som rådde då källan tillkom. Det är ändå viktigt att i det källkritiska arbetet försöka ta reda på om en källa är vinklad för att stödja något intresse / upphovspersonens (personliga) värderingar Vad är en källa? En källa är platsen eller stället som du hämtar uppgifter ifrån. Det är genom källor som vi hämtar information om något. Med en källa för information menas ett material (text, bild eller liknande) eller en ­berättad framställning. Inom den traditionella källkritiken delas källor in i tre typer: Skriftliga Wikipedia har ett fritt innehåll. All text på Wikipedia finns tillgängligt under CC BY-SA. Vill du veta mer om CC-licenserna, kolla gärna in Digiteket-kursen Vad är Creative Commons. Wikipedia förutsätter gott uppförande. Att behandla andra med respekt är en förutsättning för ett effektivt samarbete. Wikipedia har inga fasta regler Huvudsidan till svenskspråkiga Wikipedia hittar du på https://sv.wikipedia.org/.: العربية Bosanski Dansk English Suomi Kurdî/كوردی ‪Norsk فارسی.

Här är en kort film från Internetkunskap. Det är .SE - Stiftelsen för internetinfrastruktur - som ligger bakom projektet som är gjord 2010. I den får du lära dig att tänka kritiskt och hitta korrekt information. Du får även tips på webbplatser där du kan hitta användbar och pålitlig fakta, beroende på vad det är du letar efter Källor och källkritik Vad är en källa? En källa kan t. ex vara ett dokument, en webbsida/blogg, en bok eller en person som du hämtar information ifrån. Förstahandskällor och andrahandskällor Källor kan vara förstahandskällor eller andrahandskällor (eller tredjehandskällor osv)

Många många artiklar är mycket bra, bättre än vad som kan fås i allmänna uppslagsverk, och många många artiklar är ren reklam, rättshaveristiska partsinlagor och annat nonsens. Wikipedia gör ingen skillnad mellan dessa. Så att tala om Wikipedia som en (1) källa om vilken man kan ha en (1) åsikt är inte riktigt meningsfullt Tycker jag är helt okej även om lärarna tex inte godkänner det som källa i ett arbete. Däremot får man väl läsa i andra källor än wiki, det är inte så ansträngande (om man är seriös och vill ha riktig fakta). jag skrev att kent var sveriges största emoband, tog typ 3 veckor innan nån ändra det edit: på svenska wiki of HP2a och HP2b har gjort enorma framsteg med sina artiklar, och idag gick vi noggrannare in på hur man skriver referenser och externa källor i Wikipedia-artiklar. - Vad är en källa? - Varför skall man använda källor? - Varför behöver Wikipedia källor egentligen? - Hur lägger man in källor i Wikipedia? Jag och Janne gick igenom <ref>

Wikipedia:Trovärdiga källor - Wikipedia

Wikipedia är här en utmärkt ingångspunkt, för att få en snabb bild av vad det är som gäller. Sedan kan man gå vidare ner längst ner på sidan, och se sig för vilka källor som anges. Följ gärna dessa källor och se vart ni hamnar Vad är en källa? Vilka olika källor ser du på bilden? Vad tror du att roboten gör? Vilka fler källor skulle du vilja se på hyllan? Vad tror du att personen på bilden ska använda informationen i källorna till? Vad betyder det som står på skylten - Källkritisk granskning? 2 Det är alltså inte vem som helst som kan skriva på sidan och därför är det en säker och trovärdig källa. Den är granskad och väldigt relevant inom det arbetsområdet vi jobbar med. Eftersom att det framgår tydligt vem som har skrivit texterna och att de är experter så är so-rummet en väldigt bra sida om man ska söka på saker. Vad är en källa? 1. Vad är en källa? En plats, en person eller en myndighet som vi hämtar information från (t.ex. tidningar, bloggar, böcker, fingeravtryck, SCB etc.) Primära källor - Ursprungskälla som ligger väldigt nära en händelse (t.ex. brev eller person som deltagit i något som du vill veta mer om) Sekundära k

Hur anger man Wikipedia som källa? - Wikimedia Sverig

 1. Vad är en källa? Det är genom olika källor som du får reda på saker. En källa kan vara av olika slag: skriftlig (allt från handskrivna texter till texter på internet) muntlig (allt från ett rykte du hör på stan till en radio- eller TV-intervju) materiell (allt från arkeologiska fynd till fingeravtryck
 2. Det finns många olika typer av källor som man kan använda sig, allt från böcker, webbsidor, intervjuer och videos. Vad ska man tänka på när man värderar källor för att de ska bli så säkra som möjligt. Tidsaspekt: När hände det, är det långt tillbaka i vår historia eller skedde det för några dagar, månade
 3. En bra ingång till andra källor eller helt oanvändbart? Åsikterna om Wiki­pedia går isär. Lennart Guldbrandsson, Wikipedias svenska presskontakt, svarar något undfallande att Wikipedia bara är en sekundärkälla och ska ses som utgångspunkt för vidare källkontroll
 4. 3. Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga. Ge några exempel på skriftliga respektive muntliga källor. En skriftlig källa kan vara t.ex. en dagbok. En muntlig t.ex. ett vittne. 4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och.
 5. stone handlett de som gjorde det arbetet. Många, men inte alla artiklar som utges i medicinska tidskrifter är original eller.

Vad är en källa - SlideShar

 1. Informationen är aktuell och det framgår när den uppdaterades senast (internet) Källans syfte är tydlig - organisationer som vill påverka är oftast tydliga med detta. En källa som ger sig ut för att inte vilja påverka mottagaren men har propagandasyfte kallas tendensiös - syftet är att manipulera
 2. En del av artiklarna om cancer bygger på vetenskapliga rapporter, men rapporteringen är så snedvriden att slutsatserna ligger långt ifrån vad forskningen egentligen kommit fram till. I flera texter på Newsvoice påstås det att cancer är en svamp som kan botas med hjälp av bikarbonat
 3. 1. Vad är en källa? Svar: Någonstans där man hämtar kunskap 2. Vad menas med en kvarleva? Ge några exempel på kvarlevor. Svar: Något som finns kvar från en tidigare historisk tid. Till exempel ruiner. 3. Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga. Ge några exempel på skriftliga respektive muntliga källor
 4. dre trovärdiga källor, men även hos den mest tillförlitliga källor kan det förekomma felaktigheter, beroende på att källan är partisk

Wikipedia är en källa som bör inte förlita sig allför mycket, detta beror på att sidor, artiklar konstant ändras. Boken 100 sidor om att starta, driva och marknadsföra en butik på nätet är skriven av Jack Hansen och är vad den heter - en relativt kort guide till e-handel Uppslagsverket är Sveriges främsta med långt över 200 000 faktagranskade uppslagsord. Bakom uppslagsorden står 4 500 ämnesexperter och en sakkunnig redaktion som bearbetar och uppdaterar artiklarna. Redaktionen ser till att materialet håller hög klass, både språkligt och innehållsmässigt NE:s källor är de ämnesexperter och skribenter som skriver texterna. De har i sin tur sina egna källor. Detsamma gäller NE:s ämnesredaktörer som använder en mängd olika källor i sitt arbete, exempelvis referensverk, facklitteratur och källor kopplade till daglig omvärldsbevakning Vad en källa och källkritik är; Hur källkritik fungerar och varför det är viktigt; Hur du bedömer en källas trovärdighet; Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället

Vad Wikipedia inte är. Den första pelaren i Wikipedias policy handlar om Wikipedias gränser. I ett av riktlinjedokumenten, Wikipedia:Vad Wikipedia inte är, står klart och tydligt vad Wikipedia exempelvis inte är: en samling för all världens vetande (viss information passar till exempel bättre på Eniro eller någon privat webbplats Tidigare låg den bara i Wikipedia:Lista över mallar rörande källor och upphovsrätt, men jag kan inte se varför mallar om behov av källhänvisningar inte skulle vara mallar om artikelkvalitet om mallar om behov av språkvård eller wikiformatering är det

Om en nyhetsbyrå är källan står det kanske enligt TT eller uppger R i texten. Ibland finns det en intervju med ett vittne till eller någon som själv var inblandad i den aktuella händelsen. Dessa kallas för förstahandskällor och är kanske de mest trovärdiga källorna, förutsatt att de inte har anledning att ljuga Att problematisera något som är vardag för dem d v s att söka i Wikipedia. Det här är en pusselbit i ett större projekt: Vad är wikipedia? Några frågor & svar men även någon annan webbplats är bättre som källa än ingen källa alls Minnet är ett opålitligt vittne, vi glömmer fort. Kontrollera därför hur gammal informationen är och dra dina slutsatser utifrån detta. Beroende. Du ska alltid kontrollera om det är en förstahandskälla som beskriver något eller om det är ett referat eller hänvisning till annan källa Den här texten är en essä, men förhoppningsvis kan den bli bra vad det lider. Jag förstår i princip grundskillnaden mellan primära och sekundära källor och deras användbarhet. Däremot har jag hört ordet trams lite för ofta på sistone

Källkritik 1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan på grund av glömska. Om ett mord skedde 50 år kan man inte förlita sig på vittnena eftersom att de antagligen glömt bort en del av händelsen eller blandat in andr Det är grundläggande att säkerhetsställa att källan är vad den utger sig för. Detta är dock inte samma sak som informationen är riktig eller inte (även om det ofta hänger ihop). Ett exempel på en icke äkta sida kan vara en som utger sig för att vara gjord av någon eller företräda någons åsikter medan den i själva verket inte är sammankopplad med personen För att bedöma om en rapport eller konferenspublikation är vetenskaplig kan du bland annat undersöka om dokumentet genomgått granskning och kontroll innan det publicerades, om det följer en tydlig struktur där de olika stegen i forskningsprocessen redovisas och om det finns referenser för information som hämtats från andra källor Vad är religion? Vad är tro? Hinduismen Buddhism - bild! Kristendomen Judendomen Islam Religion, sex och samlevnad Rebeckas Keynote Etik & Mora Vad är en skriftlig källa? Är det mantalslängder, klotter eller en löpsedel? Och vad har Andrées luftfärd med källkritik att göra? Kjell Eriksson går till botten med de skriftliga källorna och åker längst ner i Riksarkivet för att gräva i uppseendeväckande dokument. På Skolverket får han även hjälp att definiera källkritik

Syftet med lektionen är att få förståelse för vilka källor vi litar på och varför, samt hur källor vi litar på kan fungera som referenspunkt i en kritisk granskning av andra källor. Förberedelser. Listan på olika källor i lektionsdel 2 hittar du som PDF här Källtillit - vad får oss att lita på källor?. Genomförand Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan Underskattar vi naturen som en verklig lösning på psykologiska problem? Följ med oss till skogs och testa den japanska trenden shinrin-yoku. Det lilla torget utanför Bagarmossens tunnelbanestation i Stockholm är ett sammelsurium av stenplattor, betong och asfalt. Förbipasserande tittar nyfiket på den växande samlingen människor i friluftskläder

Wikipedia - Wikipedia

 1. När digitala medier blir allt vanligare både i undervisningen och under elevernas fritid är det viktigt att eleverna kan granska källor kritiskt. Materialet ger inspiration till lärare och skolbibliotekarier i arbetet med källkritik i årskurs 7-9
 2. Därför är glaciärerna så viktiga som vattenmagasin. Is och snö innehåller inte salt så allt smältvatten från en glaciär är drickbar. Sjöar av smältvatten från glaciärer får ofta en vackert turkosblå färg av allt stendamm som finns vid vattenytan. Glaciärisen som smälter nu kan vara flera tusen år gammal
 3. Samtidigt uttrycker källor i brexit-lägret oro för att Johnson ska vackla i sin ståndpunkt och tolkar avhoppen som ett tecken på att de är missnöjda med avtalet. - De får inte det avtal de vill. Boris är nu i ett tufft läge, eftersom han vill ha ett avtal till varje pris, säger en källa till tidningen
 4. 30/7: Nu är det knappt sex timmar kvar av tävlingen. Det har varit en dramatisk dag, där två nya deltagare, MikaelaLH och Jerosander, hälsas välkomna i tävlingen! MikaelaLH har dessutom gått upp på andra plats och ny ledare är Mikibou, vilket gör att Bengtsson96 nu är trea. Vad händer under tävlingens sista timmar
 5. GEDCOM är en förkortning för GEnealogical Data COMmunications (genealogisk datakommunikation). GEDCOM är en datastruktur som skapats av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga för att lagra och utbyta genealogisk information så att många olika datorprogram kan använda den. En GEDCOM-fil har filändelsen .ged. Källor

Vissa är cancerframkallande och kan orsaka leverskador. Andra har i djurförsök visat sig påverka reproduktionsförmågan och immunsystemet. Flera tusen är inte ens testade. Ändå får de finnas i vanliga produkter som smink, kläder och möbler. Vi pratar om PFAS, en grupp ämnen som är extremt svårnedbrytbara och som vi alla har i blodet - till och med isbjörnarna långt borta i. Vad är skillnaden mellan London och New York? Ta reda på vilka som är bättre och deras totala prestanda i stadrankningen. Kostnaden för månadskort på kollektivtrafiken indikerar möjligheten att använda kollektivtrafiken för en snittinvånare. Källa: Wikipedia, 2020; stadens kollektivtrafiks hemsida, 2020. 2. ett lånecykelsystem

Ljuskälla - Wikipedia

 1. Vad är Reddit - En föräldraguide! av Digitala Föräldrar; november 15, 2020 november 15, 2020; Reddit är en samhällsbaserad forum där folk skriver inlägg som täcker många olika ämnen, som andra sedan kan kommentera. Källa: Wikipedia
 2. Vad är en källa? Under andra lektionstillfället ville Liselott Drejstam få eleverna att fundera över vad en källa är och att det kan finnas olika typer av källor. Återigen använde hon skönlitteraturen som ingång och läste Sov gott och upp och ner av samma författare
 3. Man lär ju ljuga om självklarheter. Kina är Europas huvudstad och är ett av världens fattigaste länder.. Wikipedia kanske inte är toppsäker, men asså.. jag skulle gissa på att 80% av allt som skrivs där är fakta som stämmer. Inte på den svenska, den är fail. Engelska är det säkert nåt sånt j
 4. Wikipedia: I överlag är Wikipedia inte en trovärdig källa. Även om källan ständigt kontrolleras bör man veta att vem som helst kan redigera och skriva artiklarna. De källkritiska aspekterna (närhet, beroende och tendens) är därför lämpliga att använda när artiklar från Wikipedia hämtas

Wikipedia som säker källa G

vad är det? jag måste skicka igen en uppgift där enligt min lärare det saknas källor Källkritik I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk! Journalistens uppgift är att granska och informera. För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på.

Kvarlevor och berättande källor - Historia 1

Vad innehåller materialet? Innehåller källan den information du söker? Är faktauppgifterna korrekta och texten objektivt formulerad? Hur väl täcker källan ämnet? Kan du beskriva källan som bred eller djup? Är det en vetenskaplig, fackvetenskaplig, populärvetenskaplig eller annan typ av text? Finns det referenser till andra källor Vad som är en bra eller dålig källa beror på vad du ska använda den till. Kopior och förfalskningar fungerar dåligt om du vill beskriva hur någonting verkligen var. Däremot kan sådana källor vara bra att använda, exempelvis om du vill förklara hur en felaktig historia har uppkommit och spridits vidare This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu

Adzjarien – WikipediaToaletter i bild | Hans Husman talks about free photos and» Kvinnoliv genom generationerVar tacksam över det du har | wwwKullaberg, bergsväsen och bergens visdom Caroline Åberg är

Jag var och lyssnade på föreläsningen 'Är tryckt tryggt? Wikipedia som fantastisk läroresurs' och sitter nu och reflekterar över vad jag lärt mig där. Jag ville nästan gå fram och krama Sophie Östberg, så euforisk jag blev av allt hon sa på seminariet. Wikipedia är så bra! Jag vet att det är ett uselt sät Objektiv- Om en källa är objektiv så är den opartisk. Det vill säga, den tar inte ställning för eller emot det som källan tar upp. I texten går det inte att utläsa vad den som skrivit texten tycker i ämnet Vad är en källa? Vad är det att vara kritisk? När är du kritisk? Vad innebär det att vara källkritisk? 2. Titta på filmen. Titta på filmen om källkritik från Orka plugga, UR. Källkritik - att söka och granska källor, UR (programmet är tillgängligt till 30 juni 2021) 3 Där står också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person. Yttrandefrihetsgrundlagen har vuxit i takt med att nya medier har utvecklats. Om något förmedlas som kan ses som hets mot folkgrupp eller om det visas filmer med inslag av sexuellt våld kan det räknas som brott mot yttrandefrihetsgrundlagen Vad är satsdelen subjekt? 1. Subjekt är en satsdel som beskriver någon eller något som utför handlingen eller befinner sig i ett visst tillstånd. Eva läser fort. Pär cyklar till jobbet varje dag. Brun duger till oss. Hon är duktig. Lisa dukar bordet själv. 2. Subjekt är ibland ordet det i en sats. Det snöar mycket ute. Det. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras

 • Avräkningsnota aktier mall.
 • Vad betyder två punkter i sms.
 • Tarta de santiago recept.
 • Custom betyder.
 • Hsl wiki.
 • Tiger muay thai shorts.
 • Bygga tryckluftssystem.
 • Harm arbetsmarknadsdag.
 • Lospår i snö.
 • Korttidsopphold sykehjem stavanger.
 • Vad får dig att trivas på jobbet.
 • Osynlig söm för hand.
 • Holm skola blogg.
 • West point, new york.
 • Free web hosting html.
 • Leva livet lyrics.
 • Cubic zirconia förlovningsring.
 • Reeva steenkamp pistorius.
 • Kontant dr vært.
 • Barn och fritidsprogrammet lön.
 • Koenigsegg agera rs 0 400.
 • Italien vm kval 2017.
 • Beast debut song.
 • Processrätt su.
 • Skillnad iphone 6 plus och 6s plus.
 • Kejsarinnan sissi.
 • Brent oil.
 • Medlemskap norges turistforening.
 • Superfit barnsko test.
 • Honda accord type s 2012 test.
 • Uber driver sverige.
 • Berlin puncte de interes.
 • Still water svenska.
 • Fitness 24/7 pt priser.
 • Längdskidåkning dalarna.
 • Saroten smärta dosering.
 • Birgit nilsson arv.
 • Ikast jysk.
 • Stora ögonbryn kille.
 • Siljan panel.
 • Cyberphoto butik stockholm.