Home

Bärighetsklass

Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används av Trafikverket i Sverige för att gradera bärighet, det vill säga hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen bärighetsklass 1 (BK1) bärighetsklass 2 (BK2) bärighetsklass 3 (BK3) bärighetsklass 4 (BK4). På BK1 och BK4 vägnätet tillåts fordonsvikter som bland annat överensstämmer med de fordonsvikter som ska vara tillåtna enligt EG:s bestämmelser. Viktbestämmelserna för BK1 och BK4 gäller på ca 94 procent av det allmänna vägnätet

Bärighetsklass - Wikipedi

 1. Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används för att gradera bärighet. Hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser
 2. Dessa skyltar visar att vägen har nedsatt s.k. bärighetsklass. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton
 3. Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används av Vägverket, för att gradera hur stor belastning en bro eller en väg i det allmänna vägnätet klarar av. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser
 4. Bärighetsklass. Förbudsmärken Bärighetsklass Vägmärken. Vägens bärighetsklass anges på märket. Det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. C22. Bärighetsklass. Inläggsnavigerin
 5. De allmänna vägarna delas in i bärighetsklasser, som ger ett mått på hur tunga fordon de håller för. Enskilda skogsbilvägar byggs normalt alltid med inriktning mot BK1, som tillåter en max fordonsvikt på 64 ton (tidigare 60 ton) med 10 ton axeltryck (enkel axel) och 18 ton boggietryck
 6. Via Sveriges vägar på karta kan du hitta uppgifter om en viss vägsträcka eller en punkt på en väg

Grundregler - Transportstyrelse

 1. Bärighetsklass Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Cykel 1. Ett fordon som är avsett att driva
 2. Bärighetsklass. Förbudsmärken Bärighetsklass Vägmärken. Vägens bärighetsklass anges på märket. Det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. C22. Bärighetsklass. Lämna en kommenta
 3. Re: Bärighet i virke. För mig också, men man kan ju sticka ut hakan Om Du har två fasta punkter med cc600 mellan, och ställer en regel/råplan 145x45 på högkant där över, så tror jag att du kan lasta på 1 ton på regeln, utan att den knäcks

Mått och vikt - Transportstyrelse

Dokumentbeteckning: 2016:141 Trafikverket fick den 3 oktober 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på vilka vägar som skulle vara lämpliga för en ny bärighetsklass, BK4: Regeringen uppdrar åt Trafikverket att redovisa vilka statliga vägar som skulle vara lämpliga att tillhöra en ny bärighetsklass, BK4 Göetborgs Stad - Vägar med bärighetsklass 3. Transportstyrelsens regler gällande att lasta lagligt. Missa inte att kontakta samaritgruppen Småland om ni står stilla eller får problem med era fordon! De är mest ute på E4:an i norr och söder gående riktning mellan Värnamo och Markaryd och på 25:an mellan Lidhult och Växjö

Bärighetsklass stockholm. Bärighetsklass BK4 - för fordon upp till 74 ton. Vägar med bärighetsklass 4 tillåter fordonskombinationer med upp till 74 tons bruttovikt. BK4 består av vägar som har anpassats eller som redan tidigare haft en standard som bedöms klara en högre belastning Bärighetsklass; Cirkulationsplats och cykelöverfart; Farligt gods och tävlingar; Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning; Förbud mot omkörning; Förbud mot trafik med fordon; Gågata, gårdsgata eller gångfartsområde; Hastighetsbegränsning; Huvudled; Körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. Laddplats. Bärighetsklass (BK) används för att gradera bärighet och svarar på frågan hur tunga fordon en bro eller väg i det allmänna vägnätet får belastas med. BK1 = 95 procent av det allmänna. I Sverige finns ungefär 43 000 mil enskilda vägar, alltså vägar som inte ägs av stat eller kommun. Hälften är skogsbilvägar. Det finns många sätt att dela in vägarna i olika klasser Framtida vägnät Du har valt framtida vägnät. Där sådant finns visas svagt grå, bredare linje vid inzoomat läge. Cykelväg är streckad

bärighetsklass Körkort BE, CE Körkortsfrågo

Belastningsindex är ett värde som talar om hur mycket ett däck kan bära i kg/st. Belastningsindex ska vara märkt på däcket, oftast strax före hastighetsindex.. Viktigt är att totalvikten på alla fyra däcken samt axeltryck per axel inte överstigs Det kommunala vägnätet har bärighetsklass BK 2 som standard. Viktklasserna BK1, BK2, BK3 och BK4 är bestämda i Trafikförordningen, Kapitel 4 §12. Vägar i olika bärighetsklasser hittar du i den Nationella vägdatabasen. Här kan du söka på en specifik adress efter att först ha valt ut vad du vill se på kartan Vägmärke för angivning av bärighetsklass Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används av Trafikverket i Sverige för att gradera bärighet, det vill säga hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. 53 relationer bärighetsklass 3 (BK 3) eller sämre är markerade med heldragen eller streckad röd linje. En väg tillhör bärighetsklass 2 om kartan inte anger något annat. Vägar som har bärighetsklass 1 tillåter högre fordonsvikter och finns listade i Stockholms allmänna lokala trafikföreskrifter 18 § bärighetsklass 1 Sveriges vägar klassificeras efter olika vägbärigheter. Klassificeringen begränsar vikten för tunga fordon som ska köra på vägen. Det finns fyra bärighetsklasser, BK1, BK2, BK3 och BK4

Nordiska netto-nollenergihus – en teknisk jämförelse

I juli 2017 beslutade Riksdagen om en lagförändring som medför att det är tillåtet att föreskriva en ny bärighetsklass på det svenska vägnätet, BK4. Trafikverket planerar att upplåta ett begränsat vägnät för BK4 under sommaren 2018 För att veta vilken bärighetsklass en väg har så kan man titta i speciella kartor. Nedan visas ett utdrag ur en karta med bärighetsklasser för vägar i Norrbotten. Kartor med väginformation kan beställas från trafikverket Tabell 10.1 Brandsäkerhetsklass och brandteknisk klass, tolkning av tabell C-2 och C-7 ur EKS: Brandsäkerhetsklass: Risk för personskada vid kollaps av byggnadsdelen: Krav på brandteknisk klass på bärverksdel * 1: Ringa: R0: 2: Lite När du byter däck själv är det också viktigt med självkontroll. Lär dig vad beteckningarna betyder i vår ordlista - 15 däckbeteckningar förklarade på ett enkelt sätt

Bärighetsklass Vägmärken Teoriportalen

På varje däck finns en slutsiffra, exempelvis 255 / 35 R20 97V där 97 i det här fallet anger lastindexen medans bokstaven V anger hastighetsindexen. 97 betyder alltså att däcket klarar av 730 kilo (se tabell)Det är viktigt att kontrollera din bruksanvisning för fordonstillverkarens rekommenderade lastindex som passar ditt fordons vikt och användning I vår täckeguide kan du läsa om de olika fyllningar och vad du ska tänka på när du ska köpa ett nytt täcke. Läs vår lärorika täckeguide på JYSK.s Se Sveriges vägar på karta Här ser du Sveriges bil-, cykel- och gångvägar där uppgifter finns lagrade i NVDB. Du kan också rapportera felaktigheter som du ser i kartan Leverera data till NVDB Här skickar du in underlag till förändringar i NVDB. Du måste vara leverantör till NVDB genom avtal och ha egen inloggnin C22-2 Bärighetsklass. Är du intresserad av den här produkten? Ring mig! Fredrik Janson. 054-51 21 30. Detaljerad information Ingen detaljerad information för tillfället. AB ProVia Vägmärkning | Vidövägen 51 663 34 | Skoghall Sweden Tel: 054-51 21 30 E-mail: post@provia.s

Bärighetsklass 2 och 3 - Vårdkasens Vägförenin

Bärighetsklass Vägmärke

Förbudsmärke - Bärighetsklass Vägens bärighetsklass anges på märket. Kundtjänst: 0644-721 00 Över 90 års Erfarenhet Säker Betalning Tips & Råd från Experter Beställ Katalog Katalog Online Skogma - Facebook, Instagram & YouTube Meny Sök Produkt / Artikelnummer. Därefter har gränsen höjts till 56 ton 1990, 60 ton 1993 och till 64 ton 2015 på den då högsta bärighetsklassen, BK1. 2018 infördes ytterligare en bärighetsklass, BK4 i begränsade områden av det statliga vägnätet med 74 ton som högsta bruttovikt Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Men i nuläget har man uppmanat invånarna att själva ombesörja en sängplats.; Den tillkom i en tid då människors vardagsresande var mer lokalt och då ansvaret för att ombesörja att människor kom till jobbet i tid var en sak uteslutande för offentliga organ

Framtidens utmaningar för flervåningsbyggnader i trä – Del

Vägklasser i skogen - Skogskunska

Frångänglighet ur byggregelgivarens perspektiv - Bygg & teknik

C22-2 - Bärighetsklass 2 BK2 (skylt) C22-2, bärighetsklass 2 BK2 är ett CE-märkt vägmärke, som uppfyller samtliga krav för att användas på allmän väg. Reflekterande motiv i kraftig aluminium. Skylten är kantvikt med list för montering på stolpe. Det krävs två styck fästen för monteringen. Komplettera med en tilläggstavl Bärighetsklass 3 - Boansvägen. För vår väg som är klassificerad som BK3 gäller max 37 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel. Dispens för tyngre transporter. Kontakta vägsamfällighetsföreningens ordförande Stig Lindahl, telefon 070-579 48 23eller ledamoten Stefan Eriksson, 070-311 73 67. Vägavgiftern Skriv till oss. Här kan du ställa en fråga eller lämna synpunkter. Gäller det något som behöver lagas, fixas eller städas upp kan du istället göra en felanmälan.. Postadress. Solna stad (förvaltningsnamn) 171 86 Soln BaTMan är ett hjälpmedel för effektiv förvaltning av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk. Managementsystemet BaTMan omfattar rapporter, information (handböcker, publikationer etc) samt ett verktyg som hjälper användaren att organisera och utföra aktiviteterna inom förvaltningens olika skeden

Sveriges vägar på karta - Trafikverke

Trafikverket har uppdaterat sin hemsida och förtydligat vad som gäller när du kör eller planerar lastbilstransporter på BK4 vägar. Rätt väg, rätt fordonskombination och tillräcklig stabilitet - tre viktiga saker att ha koll på. Dessutom kan dubbelmontage behövas. Hemsidan är nu uppdelad inom 3 områden, Rätt väg, Rätt fordon och Behöver jag dubbelmontage Kartor visar bärighetsklass Det allmänna vägnätet är indelat i tre klasser, bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK 3). På BK1-vägnätet tillåts högre fordonsvikter som bl.a. överensstämmer med de fordonsvikter som ska vara tillåtna enligt EG:s bestämmelser med bärighetsklass 1 Skattevikten för tunga bussar, tunga lastbilar, tunga terrängvagnar och tunga släpvagnar är totalvikten, dock högst den bruttovikt som fordonet får föras med på vägar som tillhör bärighetsklass 1 (1 kap 6 § vägtrafikskattelag (2006:227). Transportstyrelsen räknar därför ut den tyngsta vikt som fordonet få Arbete på väg. För att använda Linköpings kommuns mark i till annat än den är avsedd för krävs tillstånd. Det krävs alltid markupplåtelse eller grävtillstånd, i de flesta fall också en trafikanordningsplan Kantvikt aluminium, reflekterande budskap.;Storlek: Diam 600mm (Normal);Skylt kräver två klammer för montering

1 2 3 4 5 5 6 100 mm 30 mm 150 mm 245 mm Materialtyp Om okrossat material förekommer ska förstärkningslagrets tjocklek ökas med: 2 och 3 25% 4 och 5 40 • Färdvägen fram till hämtstället ska ha minst bärighetsklass 1/ bärighetsklass 2 och en fri höjd på 4,5 m. • Framför containrarna måste det vara en plan, hård yta på minst 5 x 25 m. • Det behövs en meter fritt utrymme på sidorna av containern och 12 m ovanför Bärighetsklass Förbudsmärke tillverkat av kantbockad aluplåt med 2 st vinkelprofiler på baksidan passande snabbklammer. Storlek: Diam 600 mm (Normal) Normalreflekterande reflex (EG) Engineering Grade Skyl

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Svensk

 1. I de fall väg eller vägavsnitt inte har bärighetsklass 1 anges detta, samt eventuella villkor vad gäller bärighetsklass 4, för aktuell sträcka. Även vissa lokala trafikföreskrifter samt begränsad fordonshöjd anges. Allmänna vägar eller vägavsnitt där kommunen är väghållare är markerade med fetstil
 2. st bärighetsklass 2. Hämtningsfordonets uppställningsplats ska inte vara skymd av t.ex. backkrön eller kurva
 3. Trafik norrifrån mot Kramfors som kräver bärighetsklass 2 får då en resvägsförlängning på ca 18 km och resvägen från Kramfors till Sandön ökar från 11 km till 36 km. Detta berör ca 200 fordon per dygn av totalt ca 3 000 fordon och av de 200 tunga fordonen är ca 85 fordon bussar
 4. Behov av att ändra bärighetsklass för Mälarbron från Bk1 till B k2 Diarienummer: TN -2019- 00093 Sammanfattning av ärendet Den norra och södra Mälarbron byggdes 1970. Broarna dimensionerades sannolikt för att klara dåtidens bärighetsklass 1 (Bk 1). Denna bärighetsklass motsvarade då en tillåten totalvikt för fordon om 50 ton
 5. Se massa serier helt gratis på Viafree.se. I Frusna vägar följer vi Assistancekårens bilbärgare i Jämtland, Umeå och Örnsköldsvik, under vinterhalvåret när turisttrafiken är som störst och vägarna kantas av olyckor

 1. Högakustenbron är ett mäktigt byggnadsverk som tornar upp sig när man kör på E4an mellan Härnösand och Ullånger. Bron började byggas 1993 och invigdes första december 1997. Förebilden är San Fortsätt läsa
 2. dre vägnätet
 3. I lagrådsremissen föreslås en ny bärighetsklass, BK4, som möjliggör färd med tyngre fordon och fordonskombinationer än vad som är möjligt i dag. Det föreslås att den nya bärighetsklassen införs genom att betydelsen av beteckningen bärighetsklass i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner utökas med en ny klass, BK4
 4. Fotoalbum Resultat Kalender Länkar Anslagstavla BK74-slaget Uppdaterad info. Länkar till andra web-sidor. Online från Perstorps bowlinghall. Scorecard från Perstorps bowlinghal
 5. Trafikutskottet säger ja till regeringens förslag om en ny bärighetsklass för vägar, BK4, som ska möjliggöra färd med tyngre fordon än vad som är tillåtet i dag. Utskottet motsätter sig dock regeringens uttalande i propositionen om att användningen av BK4-klassningen inte får äventyra regeringens ambition att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart..
 6. Regeringen uppdrar åt Trafikverket att redovisa vilka statliga vägar som skulle vara lämpliga att tillhöra en ny bärighetsklass, BK4. De vägar som kan bli aktuella att tillhöra den nya bärighetsklassen är vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt, för att inte äventyra överflyttningen av transporter från väg till järnväg och sjöfart, och på vägar.
 7. Kartan i skala 1:100 000 innehåller fullständig och aktuell redovisning av vägar. Med sin stora täckning och höga grad av detaljer är den en utmärkt karta att använda som bakgrund vid exempelvis effektiv transportplanering och turism

Trafikverket förslår att en ny bärighetsklass inrättas - BK74. Det vägnät som i ett första skede föreslås för BK74 är E6, E4, E10, E 18, E 20, och delar av riksvägarna 40, 50, 55 och 56. Dessa vägars bärighet är generellt sett god. Knappt 100 broar behöver åtgärdas för att skapa ett sammanhängande vägnät Om avsikten istället är att införa 74 ton på ett specifikt utpekat vägnät med en egen bärighetsklass (BK4 eller BK74) måste lagen om Trafikdefinitioner ändras då det i nuvarande skrivning i lagen anges att det bara finns tre bärighetsklasser. En lagändring tar längre tid att implementera, eftersom beslutet måste tas i Riksdagen Indelning av materialtyper sker enligt tabell 18. Före byggande på materialtyp 6 ska utredning ske med avseende på bärighet, stabilitet, sättningar och tjälfarlighet Leveransadress: Skeppargatan 37 114 52 Stockholm. Godsmottagningen öppen vardagar mellan kl. 07.00-17.00. Faktureringsadress, mail: FF00200434@fortner.info (fakturaadressen måste finnas med på mailad faktura Totalvikt, kg: 23 000 kg. Tjänstevikt, kg: 10 400 kg. Antal axlar: 2. Garanterad axelbelastning, kg: 7 500 + 15 500. Maxlast, kg: 12 600. Högsta totalvikt för BK1.

Bärighet i virke Byggahus

 1. Plusgiro 35 77 63-2 Plusgiro 4888 201-3. Bankgiro 5528-1109 Org.nr 802008-971
 2. Vi förmedlar yrkeschaufförer och utbildningar till företag och privatpersoner i Sverige! Våra medlemmar finns på olika orter i Sverige inom alla affärsområden
 3. Det finns många tillfällen när en markduk lämpar sig för ditt grundprojekt. Men det är inte alltid självklart att använda markduk. Denna artikel guidar dig
 4. C22-1 Bärighetsklass 980 kr ink moms Artikelnummer 3019 Material Storlek. Antal Antal. Lägg i varukorg CE-märkt vägmärke, uppfyller samtliga krav för användning på allmän väg. Denna vägskylt är tillverkad i kraftig.
 5. Beroende på tillåten bärighetsklass för respektive vägavsnitt varierar det tillåtna boggitrycket. Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 är 20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton. Observera att kort avstånd mellan de i boggin ingående axlarna, kan medföra att trycket begränsas ytterligare
 6. Denna webbplats, Svensk trafikföreskriftssamling (STFS), innehåller trafikföreskrifter som enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (öppnas i nytt fönster) ska publiceras på den särskilda webbplatsen. Av förordningen framgår vilka slags trafikföreskrifter som ska publiceras på webbplatsen

bärighetsklass. Då bärighetsberäkning utfördes för BK1 och BK4 gav resulterande bärförmåga för bron endast en två-procentig skillnad, men k-värdet blir betydligt mindre för BK4 jämfört med BK1. Ett lägre k-värde innebär en högre utnyttjandegrad och därmed snabbare utmattning och högre slitage på bron HEB-balk är en grövre variant av stålbalk med en H-balksprofil. HEB är därför den typ av balk av stål som lämpar sig som bäst när hållfasthet och bygghöjd är viktigt, då H-balk av typ B har en högre hållfasthet på samma bygghöjd jämfört med andra stålbalkar Bärighetsklass Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillå-ten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighets-klass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Cykel 1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon. 2

Många kommuner har ännu inte beslutat vilka av deras vägar som ska ha bärighetsklass BK4. Anslutningsvägar som finns mellan industrier och de statliga vägarna kan vara kommunala. Nya krav på fordonen När det gäller krav på fordonen så har det skett en rad förändringar Bärighetsklass Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Cykel 1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon. 2 Jag har 20cm betong med grov över- och underkantsarmering. Då är det 9,5x5m utan några ytterligare stöd. En god vän har 12cm i sitt garage men en stödvägg och betydligt mindre spännvidd Bärighetsklass är ett strikt administrativt begrepp Vägmärke för angivning av bärighetsklass Det svenska vägnätet är juridiskt sett indelat i tre bärighetsklasser ; BK1, BK2 samt BK3

Etikettarkiv: bärighetsklass. Gas och broms. Postat den 2016-11-28 av Mats Jangdal. Miljöpartiet har gått med på att öka den tillåtna tågikten till 74 ton på delar av det svenska vägnätet. Men Åkeriförbundet är besviket,. Att bron klarar Bärighetsklass 1 betyder att fordonets axeltryck får vara högst 12 ton och boggitrycket 18 ton medan ekipagets totalvikt inte får överstiga 60 ton Re: Bärighetsklass för lastbilar BK1, BK2, BK3 Boda, det finns också internationella klassificeringssystem. Tycker inte att vi behöver en ny Tagging, maxweight bör dug Därmed har omklassningen av allmänna vägar från BK1 (bärighetsklass 1, max 64 ton) till BK4 (bärighetsklass 4, max 74 ton) tagit fart efter att inledningsvis stått och stampat, visar en färsk analys av Skogforsk Förbudsmärket, bärighetsklass, anger förbud att passera märket med fordon eller fordonståg med högre bruttovikt än för den behörighetsklass som angivits på märket. C 23 Begränsat axeltryck. Förbudsmärket, begränsat axeltryck,.

Ny matstrategi för hälsosam och hållbar mat Solna stad tar nu ett helhetsgrepp kring mat och måltider i stadens verksamheter Trafikverket fick den 3 oktober 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på vilka vägar som skulle vara lämpliga för en ny bärighetsklass, BK4: Regeringen uppdrar åt Trafikverket att r. Är en bärighetsklass som gäller från sommaren 2018. Maximal bruttovikt får vara 74 ton. Har oförändrat krav på axeltryck jämfört med bärighetsklass 1, som tillåter en maximal bruttovikt på 64 ton En ny bärighetsklass (BK4) för fordon med bruttovikt upp till 74 ton införs, I ett första steg upplåts ett begränsat vägnät för BK4, Därefter en successiv utbyggnad av det begränsade vägnät som har föreslagits för BK4, Hela det statliga BK1-vägnätet upplåts på längre sikt för ett framtida BK4

Körkort BE, CE Körkortsfrågo

föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda tillhör bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg e ller del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen Information om Nacka kommuns tjänster och verksamheter. Här bor drygt 100 000 invånare, tillsammans gör vi Nacka till en attraktiv plats att leva, verka och vistas på donståg på väg med bärighetsklass 4 ska vara förenade med villkor. 12 §2 På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids. 1 Senaste lydelse 2010:144. 2 Senaste lydelse 2012:535. BBK1 BBK2 BK3 BK4 1. Axeltryck a Bärighetsklass, BK, används för att gradera bärighet och svarar på frågan hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. BK1: Max 64 tons bruttovikt. Gäller på 95 procent av det allmänna vägnätet, inklusive broar. BK2: Max 51,4 tons bruttovikt

TransportXXL provides plenty og information on national rules and regulations of abnormal transports (oversize and heavyweight) within the EU 1 § Följande vägar som inte är enskilda i Västra Götalands län ska tillhöra bärighetsklass 2 (BK2) på följande sträckor. 7 964 Backen (960) - Björnlidmon (164) Tanums och Dals-eds kommun Väglänken som är 13,7 km lång kan trafikeras med tryck och vikter enligt bärighetsklass 2. Sträckan har belagt/grus slitlager Uppställningsplatsen ska ha en god bärighet och klara minst 26 ton (bärighetsklass 2). Vintertid ska den vara fri från snö och halka. Vändplats. Det ska finnas utrymme för slambilen att vända samt komma till och från tömningsstället utan att behöva backa längre sträckor Med bärighetsklass 1 menas att trakten och skogsbilvägarna tillåter att trakten körs under alla väderleksförhållanden. Kontakta din inspektor om du har frågor angående vår markskoningsgaranti. Visa fler nyheter med samma ämne. Ämnen: Skogsägare. Nyhet. Ämnen: Skogsägare.

Bärighetsklass Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4) Behöver ni IPE-balk? Bromma stål har stort sortiment på IPE-balk till avväxling. Välkommen tillBromma Stål - Stockholms ledande grossist inom Stå Sidan har flyttat. Denna sida har flyttats.Uppdatera eventuella bokmärken. Om du har frågor kontakta kundtjänst.kontakta kundtjänst Våra leveranser förutsätter bärighetsklass 1 (BK1) fram till leveransplatsen. Vid nedsatt bärighet av vägen (t.ex tjällossning) alt. skyltat BK2 skall detta meddelas vid beställning i fältet Ordernoteringar. Vintertid måste infarten och lossningsplatsen vara plogad och sandad

Isvägen till Sandön öppnar igen - Vårt Luleå

Bärighet - Wikipedi

På Stockholms stads gator gäller generell bärighetsklass 2, BK 2. Evenemangsplatser är ofta torg och andra ytor som inte är körbanor. Fordon som kör här kan skada yta eller konstruktion som finns under ytan. Därför finns särskilda begränsningar för fordons last och vikter på de flesta platser

GratisTeori

BK74 Startsid

Södertälje kommunUttorkning av betongprover - Bygg & teknikByggnader, brandskydd och räddningstjänst - Bygg & teknik
 • Chris kläfford.
 • Best kontakt instruments.
 • Shelf på svenska.
 • Pussel online gratis barn.
 • Citylaser göteborg.
 • Praag vrouwen versieren.
 • Dm wattestäbchen.
 • Coachutbildning göteborg.
 • Estlands svenskar och svenskbygd.
 • German döner kebab stockholm.
 • Promised land zanzibar.
 • Buurtzorg pdf.
 • Do you want to build a snowman svenska.
 • Stipendier utlandsstudier england.
 • Kastanien sammeln ludwigsburg.
 • Jamesons mamba.
 • Comeon butiken.
 • Medeltida kanoner.
 • Wahlprogramm cdu.
 • Vad kallas den lägsta tänkbara temperaturen.
 • Liquid nitrogen how to make.
 • Augmented chord.
 • Bilder på olika granar.
 • Fluffig jacka gina tricot.
 • Ian mckellen imdb.
 • Stringhylla pocket svart.
 • Hotell i stintino.
 • Victoria nobelklänningar.
 • Brukshotellet öland.
 • Packa makadam för hand.
 • Redigeringsprogram bok.
 • Bulgarien temperaturen.
 • Singleton regissör.
 • Dermoidcysta rygg.
 • Valpskola.
 • Skövde handboll damer trupp.
 • Harley davidson bruchmühlbach bruchmühlbach miesau.
 • Oxycodone gl 5 mg flashback.
 • Sammanfattning av ångest.
 • Vill skriva barnbok.
 • Is emotional intelligence real.