Home

Remiss till bup karlstad

Samverkanskontakt inom barn- och ungdomspsykiatrin

En väg in - BUP

Hitta information om Barn- och ungdomspsykiatrin. Adress: Lagergrens Gata 3, Postnummer: 652 14. Telefon: 054-61 83 . Med egen vårdbegäran kan du själv skicka in en remiss till specialistmottagningarna i länet (gäller ej specialisttandvården). Du kan antingen logga in på 1177.se för att använda e-tjänsterna eller fylla i en pappersblankett. Syftet med egen vårdbegäran är att stärka din ställning som patient och öka tillgängligheten till vården Första linjen vänder sig till barn och unga i åldrarna 6 till 20 år samt till föräldrar och närstående. Barn och unga - stöd hos Första linjen På Karlstads kommuns webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig Egenremiss till Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP Denna remiss är till för dig som känner att du mår psykiskt dåligt och kanske kan behöva hjälp av oss på BUP. Fyll i alla uppgifter så gott det går tillsammans med din vårdnadshavare (vanligtvis förälder). Du som vårdnadshavare kan också fylla i allt, men vi uppmanar at

Barn- och ungdomshabiliteringen - Region Värmland

 1. Remiss till barn- och ungdomspsykiatri samt habilitering Generell remissmall för vårdgrannar vid remittering till barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomshabilitering. För att barn och unga med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsavvikelse i åldern 0-17 år, ska få de mest adekvata insatserna så tidigt som möjligt, har en generell remissmall för vårdgrannar tagits fram
 2. BUP Värmland • 56000 barn under 18 år • 16 kommuner • All BUP-verksamhet utgår från Karlstad • 25 mil till norra delarna, 14 mil till norska gränsen Intensiva insatser: • 1-2 platser för slutenvård som öppnas vid behov • 30-50 vårddygn/år, enstaka långliggare • Ca 20 personal • 60-80 patienter igång
 3. Barn Och Ungdomspsykiatri Karlstad - relationsstörningar, psykisk ohälsa, psykoterapeutisk metod, parterapi, asylfrågor, adoptionsfrågor, samtalsterapi, adoption.
 4. Remiss . NPF, B. arn- och ungdomspsykiatri / Habilitering. Vi vill att du om möjligt fyller i remissen på din dator. Skriv sedan ut, skriv under och skicka till adressen som finns längst ner i dokumentet. Aktuell frågeställning: ADHD Neuropsykiatri ospecificerat Differentialdiagnostiska överväganden
 5. Detta ger god patientsäkerhet och möjlighet för BVC-personalen att använda konsultationen till handledning och kompetensutveckling. Remiss till BUP-mottagning kan skrivas av BHV-sjuksköterska, BVC-läkare eller barnläkarkonsult på BVC. Ibland krävs en bedömning av både sjuksköterska och läkare innan remiss till BUP initieras
 6. 3. Remiss till BUP Remiss till BUP - eller annan specialiserad verksamhet enligt lokal överenskommelse - vid atypisk eller komplex symtombild, psykiatrisk samsjuklighet eller om patienten inte svarar på insatta åtgärder. Vid suicidrisk eller andra akuta tillstånd kontaktas BUP omgående. Remiss ska innehålla: Tydlig frågeställnin
 7. Hitta information om Centralsjukhuset i Karlstad. Adress: Rosenborgsgatan 9, Postnummer: 652 30. Telefon: 054-61 50 .

E-post: anna.mellring@karlstad.se Cathrine Kvarnström. Tel: 054-540 49 11, 070-632 00 28. E-post: cathrine.kvarnstrom@karlstad.se Faxnummer: 054-18 59 02. BESÖKSADRESS Barnahusets lokaler finns på Karlbergsgatan 2 A. Ingången är på gaveln av huset, mitt emot Hotell Bilan. På gården finns fyra parke-ringsplatser märkta Barnahus Värmland BUP-linjen är en länsövergripande enhet som tar emot alla nya ärenden till barn- och ungdomspsykiatrin i Region Norrbotten, genom telefonrådgivning, remisser och egenvårdsbegäran Akut hjälp för barn och unga Ring 054 - 61 83 00 dagtid. Behöver du akut hjälp under kvällar, nätter och helger ska du ringa landstingets växel 054-61 50 00 och be att få prata med joursjuksköterskan hos barn- och ungdomspsykiatrin. Vi arbetar med barn och ungdomar från 0 till 18 år, samt deras fam Vi tar emot dig som har fått en remiss till oss från elevhälsan, ungdomsmottagningen, vårdcentralen eller någon annan vårdgivare. Du kan även söka vård på egen hand genom att vända dig till barn- och ungdomspsykiatri En väg in. Du når dem genom att ringa deras telefonrådgivning på 020-51 20 20 eller genom att skicka in en egen vårdbegäran via våra e-tjänster

Du som söker BUP för första gången ska vända dig till BUP-linjen på telefon 010-476 19 99 oavsett var i länet du bor. BUP-linjen är en telefonmottagning som gör en första bedömning och hjälper dig vidare i den fortsatta vården Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document

BUP-mottagning Drottninggatan - Sahlgrenska

 1. BUP Örebromottagningen diagnostiserar och behandlar barn och ungdomar upp till 18 år i Region Örebro län. Vi samarbetar med barnomsorg, skola, socialtjänst och barnhälsovård. Du kan också lämna en egen vårdbegäran via e-tjänsterna eller fylla i och skicka en blankett
 2. Den informationen kan vi till exempel få genom att elevhälsan eller en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss. hänvisar vi dig till BUP-akuten i Göteborg (tfn 031-343 55 44). Vid ditt besök hos oss. Vid ditt första besök hos oss går vi tillsammans igenom dina aktuella symtom, allmänna utveckling och livssituation
 3. skat. - Eftersom det inte funnits något alternativ till BUP så har vi haft svårt att möta behovet, säger Maria Svensson, verksamhetschef för BUP i Karlstad
 4. BUP kan inledningsvis hjälpa till med samtal både med tonåringen själv och föräldrar eller vårdnadshavare. De som får remiss är vanligtvis över 16 år
 5. Remiss till BUP . Tänk på att det är viktigt att remittering till BUP sker i dialog med vårdnadshavare. Vårdgivare med journalsystemet Cosmic ska använda remissmallen i systemet. Övriga skickar skriftlig remiss till adressen nedan. Det är viktigt att remissen innehåller kontaktuppgifter inkl. e-postadress till vårdnadshavare
 6. Välkommen till BUP-mottagningen! BUP-mottagningen tar emot barn och ungdomar i åldern 0-18 år. De flesta av våra familjer tar kontakt med oss på eget initiativ. Tonåringar kan också ta kontakt själva. Våra remisser kommer i övrigt ifrån framför allt skola, socialtjänst, primärvård och andra kliniker

Remisshantering för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i

 1. Remissförfarande till KID-mottagningen Alla remisser till KID-mottagningen ska komma från en annan BUP-mottagning. Detta gäller även utomlänspatienter, där patienterna först ska ha genomgått en bred barnpsykiatrisk bedömning innan remissen skickas till oss. Den breda barnpsykiatriska bedömningen bör innehålla följande moment
 2. Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) erbjuder, i nära samverkan med vårdnadshavare, första linjens hälso- och sjukvård samt specialiserad vård till barn och ungdomar, 0 till och med 17 år, med psykisk ohälsa. Alla besök på BUP är avgiftsfria
 3. BUP Västernorrland på 1177.se. BUP:s uppdrag är att utreda, bedöma och behandla psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Möjligheterna att komma tillrätta med problemen hör samman med den situation man lever i. Därför samarbetar BUP med viktiga personer runt barnet/ungdomen inom familjen men också personer inom till exempel skolan
 4. Skicka remissen per post: Tandcentrum Karlstad Södra Kyrkogatan 10 65224 Karlstad . DET ÄR DIN PATIENT. Du behåller alltid din patient. En remitterad patient som mot förmodan frågar om hon/han får fortsätta hos oss är det vår policy att bestämt avvisa detta och hänvisa tillbaka till dig som remittent. Mvh Vi på Tandcentrum Karlstad
Fler tonåringar vill korrigera sitt kön - P4 Värmland

Specialistspsykiatri via vårdval BUP Region Kronobergs Specialistpsykiatri för barn och unga (tidigare BUP) Bedömer, utreder och behandlar barn och ungdomar till och med 18 år med allvarlig psykisk ohälsa. Allvarlig psykisk ohälsa innebär ofta stora svårigheter i skolan, i hemmet, på fritiden eller inom flera/samtliga områden Remiss till BUMM som har tilläggsuppdraget barn-/ungdomsfetma. Fetma med hög risk för/eller aktuell komplikation med diabetes mellitus typ 2, polycystiskt ovariesyndrom och kardiovaskulära problem. BUP: Bedömer och behandlar barn med medelsvår till svår psykiatrisk problematik och låg funktionsnivå Om det inte gäller en akut remiss kontaktar vi på djursjukhuset djurägaren för tidsbokning efter mottagen remiss. Remissen skickas till rec.djursjukhusetkarlstad@evidensia.se. Skriv ut remiss till laboratoriet » Evidensia Djursjukhuset Karlstad Stallplatsvägen 2 654 65 KARLSTAD Ätstörningsmottagningen, BUP. Ätstörningsmottagningen, BUP vid BUP-kliniken är en öppenvårdsmottagning som tar emot patienter upp till 25 års ålder. Ätstörningsteamets uppdrag är att utreda, diagnostisera och behandla patienter med ätstörningsproblematik. Man kan söka själv eller komma på remiss. Ätstörningsenhet, länstea Barn- och ungdomspsykiatri BUPAllmän verksamhetsinformationBUP är en specialistenhet och vi erbjuder hjälp till föräldrar med barn och ungdomar som har psykisk störning, sjukdom eller relationsproblem som utgör hinder för personlig växt och mognad. Från spädbarn till och med 17 år. Gravida föräldrar erbjuds också tillfälligt stöd vid enklare problematik

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) på Akademiska sjukhuse

Familjen har vänt sig till BUP som skickade familjen till BUM som skickade familjen tillbaka till skolan och kräver att vi gör wisc och remiss. Vi ser inte någon anledning att göra wisc och vi anser inte att det är skolans uppdrag att begåvningstesta elever såvida det inte finns stora svårigheter att utreda brett Välkommen till Cereb Cereb är en privat vårdgivare med specialistkompetens inom neuropsykiatri. Vi utreder och behandlar patienter från hela Sverige i enlighet med det fria hälsovalet, i syfte att hjälpa personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att få en fungerande vardag Till verksamheten kommer man genom en Egen vårdbegäran eller via remiss från exempelvis barnkliniken, BVC, skolhälsovården och föräldra- barnhälsan.. När det gäller neuropsykiatriska frågeställningar pågår en översyn av remissrutinerna till Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin - Lagergrens Gata 3, Karlstad

Fortsatt kö till Bup trots omorganisation Nyheter. PUBLICERAD: 2015 13-årige Simon fick in sin remiss till BUP i januari 2013, men ändå har inte någon utredning påbörjats. FOTO: Arkivbild. Foto: Maria Svensson är verksamhetschef för Bup i Karlstad För att komma till en specialist behövs oftast en remiss. En del mottagningar kan du remittera dig själv till genom att göra en egenanmälan, ibland kallad egen vårdbegäran eller egenremiss. Detaljerad information om vad som gäller för egenremisser till Capios specialistmottagningar finns på mottagningarnas webbplatser basutredningar som BUP kräver för att ta emot barn och ungdomar, vilket innebär att det kan ta lång tid innan en basutredning är genomförd. Till detta kommer att BUP i några fall också har långa kötider, vilket i sin tur innebär både lång väntan 1 Vägledning för elevhälsa (2014). Socialstyrelsen och skolverket - De barn som står i kön har fått erbjudande om det, säger Maria Svensson verksamhetschef på BUP. När skolan misstänker att ett barn har neuropsykiatriska problem kan de skriva en remiss till BUP. - Det är ingen remiss som berättigar till en utredning utan ska ses som ett meddelande till BUP, säger Isabelle Edgren

Kontaktuppgifter till Region Värmland KARLSTAD, adress, telefonnummer, se information om företaget Remissen bedöms vid ankomst till BUP av ett team med specialistläkare, psykolog och socionom. När remiss accepterats till specialistpsykiatrin kallas patienten inom 30 dagar. Barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Bo Lundin Chris Landergren Verksamhetschef Chefsöverläkare . Title. Vägar till BUP-kontakt Information till socialtjänsten Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är en medicinsk verksamhet som ger vård och behandling på frivillig grund, enligt Hälso- & Sjukvårdslagen (HSL), samt i vissa fall tvångsvård, enligt Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT). All hälso- och sjukvård omfattas av samma sekretessregler Sahlgrenska Universitetssjukhuset BUP-mottagning Krokslätt. Fredåsgatan 13 . 431 67 Mölndal Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss

Hitta kontaktuppgifter och information om ditt besök på våra avdelnings- och mottagningssidor

Främst är det alltså barn och ungdomar med till exempel adhd eller autism-diagnoser som söker hjälp hos BUP. Bara under maj månad har det skrivits in tio barn om dagen på BUP i Karlstad Barn- och ungdomspsykiatrin är förlagd till Karlstad med mottagningar även vid flera av länets kommuner. Verksamheten är idag indelad i fyra enheter, Enheten för utredning och behandling, Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering, Enheten för intensiva insatser samt Administrativ enhet BUP Värmland, utvärdera personalens uppfattningar av dessa förändringar. FoU Välfärd Värmland har tillfrågats om att göra en sådan utvärdering. Då barn - och ungdomar med anknytning till BUP Värmlands verksamhet är en växande grupp inom socialtjänstens verksamhet i Värmland, har FoU Välfär Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) erbjuder specialistvård för dig som är upp till 18 år och har psykiatriska svårigheter. Barn- och ungdomspsykiatri (Bup) Sidfot. Kontakta Flera verksamheter är stängda, till exempel simhallar, träffpunkter för äldre och öppen förskoleverksamhet

Egen vårdbegäran - 1177 Vårdguide

Experten svarar Får skolsköterska skriva remiss till logoped Fråga: Får skolsköterskan skriva remiss till Logoped med frågeställning Dyslexi om eleven för övrigt har det bra med kompisar, i hemmet och med studierna när spec. pedagog och lärare signalerar om stavnings problem KBT Karlstad - Terapikliniken KBT Karlstad är helt synonymt med vår verksamhet där vi erbjuder KBT terapi för de flesta områden på vår mottagning i centrala Karlstad. Vi är en modern och uppdaterad mottagning som utgör en aktiv samtalsparter till dig. Vid plötsliga händelser har vi även akuttider För att ta ställning till Er remiss och skyndsamt handlägga den behövs informationen nedan. Datum för remiss måste vara den dag då remissen skickas till oss. Äldre datum eller oklara uppgifter kan leda till fördröjning eller avvisande av remiss BUP är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatri. NU-sjukvårdens barn- och ungdomspsykiatriska klinik är en specialistverksamhet inom sjukvården för barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt. BUP erbjuder utredning, stöd och behandling till barn och ungdomar upp till 18 år KARLSTAD: Bup-utredningar utanför landstinget Nu ska alla föräldrar till barn som väntar på en neuropsykiatrisk utredning få information om att de har möjlighet att göra utredningen någon annanstans än i Landstinget i Värmland

Vårdgivare som har avtal inom Barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård, BUP. Avtalen är upphandlade enligt lag om offentlig upphandling (LOU) och direktavtal som har slutits med regionens egenägda utförare Elevhälsan i Umeå slutar att remittera elever till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, eftersom de känner att det är lönlöst när eleverna bara bollas tillbaka. - Som det är nu är det allt. Information till dig med barn (upp till 18 år) i Stockholm Vi tar emot remisser med frågeställning ADHD/ ADD från skolans elevhälsa/ skolhälsovård. Har du ett barn där du upplever problem med koncentration, impulsivitet, inlärning, kontakta ditt barns skola och diskutera igenom dessa frågor och olika insatser som är lämpliga Komma till oss. För att komma till vår magnetkameraenhet i Karlstad behövs remiss från behörig legitimerad vårdpersonal (t ex läkare, fysioterapeut och naprapat) med eget kostnadsansvar. Vi tar också emot patienter via försäkringsbolag samt privatbetalande patienter. Remiss behövs för samtliga undersökningar

Kravet på läkarremiss för neuropsykiatriska utredningar ställer frågor om hur det skulle påverka köerna till BUP. Foto: Daniel Strandroth Innan politiken tar ställning till förslaget om att införa remisskrav från psykiatriläkare för neuropsykiatrisk utredning, vill man ha svar på ett antal frågor Ofta räcker det med några samtal, ibland behövs det mer insatser från BUP. Vi har inget remisstvång. För mer information är du välkommen att kontakta Fredrik Krause på 054-14 18 17 eller [email protected] Om Qtym: Vi är ett värmländskt företag som startade i Karlstad 1990. Här i Värmland finns också största delen av våra kunder Ålands hälso- och sjukvård/Blanketter/Remiss till BUP 201503 . Remiss till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen vid Ålands hälso- och sjukvård . Remiss ska skrivas i samråd med vårdnadshavare . Barnets namn: Personnummer

 • Kunststoff verkaufen preise.
 • Kan man ha tre medborgarskap.
 • Insjunken fontanell förkyld.
 • En ponny flera.
 • Lejondals slott meny.
 • Röda prickar under foten som kliar.
 • Country code usa.
 • Michael trevino dead.
 • Behålla föräldrapenning gravid igen.
 • Köp färdig hemsida.
 • Vad kan man göra i sverige på vintern.
 • Tv miracast samsung.
 • Tomb raider 2017 game.
 • Fandral hearthstone.
 • Jasper canada.
 • Clas ohlson dimmer led.
 • Rolfs teaterresor.
 • On netflix.
 • Weight loss workout.
 • Bayreuth party heute.
 • Munhålecancer bilder.
 • Rosencrantz släkt.
 • How to start a conversation with a boy.
 • Lavendel bild ikea.
 • Symposium svenska som andraspråk 2018.
 • Passat probleme.
 • Bad tölz bilder.
 • Stockholms vandringsförening kommande vandringar.
 • Assa 722 micro manual.
 • Hur många råttor finns det i stockholm.
 • Beliebteste produkte der deutschen.
 • Seal singer.
 • Öar västkusten sverige.
 • Toughest viking göteborg 2018.
 • Backup icloud photos to pc.
 • Skype business.
 • Raspberry pi 4k.
 • En julsaga recension.
 • Polonia palais fotos.
 • Tubemate 2.2.6 for android.
 • Vad gör ett styrelseproffs.